Le grand doucle

Door: Roos van der Welken

Zomaar drie citaten uit drie persberichten. Tip: de verbindende schakel tussen de berichten is een man met een rare naam en een raar kapsel.

 

Persbericht 1

Vakcentrale CNV 27 mei 2003

Topinkomens:  ‘Het is tijd om in Europees verband te laten zien dat we dit niet langer pikken’

Een Europese aanpak van de buitensporige stijging van topinkomensstijgingen in het bedrijfsleven. Daartoe heeft CNV-voorzitter Doekle Terpstra vanochtend zijn collega’s van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) opgeroepen. Terpstra deed zijn oproep voor gezamenlijke actie tegen de grote stijgingen van de inkomens aan de top van het bedrijfsleven tijdens het EVV-congres in Praag. "In Nederland beroepen de leden van de Raden van Bestuur zich op de Europese omgeving om hun exorbitante stijgingen te rechtvaardigen. Dan is het misschien maar eens tijd dat we ook in Europees verband laten zien dat we dit niet langer pikken", aldus Terpstra. Hij verwijst daarmee tevens naar het thema good governance. "Ook in dat kader is binnen bedrijven een Europese en gezamenlijke actie vereist. Het is tijd voor internationale coördinatie."

 

Persbericht 2

Unilever 3 juli 2007

Doekle Terpstra (51) is per 1 juli benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Unilever Nederland. De heer Terpstra volgt daarbij de heer Bart Beusmans op, die in februari dit jaar de voorzittersrol van Ella Vogelaar heeft overgenomen. Doekle Terpstra was van 1980 tot 2005 in diverse functies werkzaam voor het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV), laatstelijk als voorzitter van de vakcentrale CNV. Uit hoofde van die functie was hij lid van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid.
Sinds 1 mei 2005 is Doekle Terpstra voorzitter van de HBO-raad, de vereniging van hogescholen. Daarnaast is hij onder andere bestuursvoorzitter van ICCO, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking en is hij lid van de raad van toezicht van de Publieke Omroep.De Raad van Commissarissen van Unilever Nederland bestaat in de nieuwe samenstelling uit de volgende personen:
Mr. B.C.M.I. Beusmans (voorzitter)
Mw. prof. dr. M.C.E. van Dam
Prof. Mr. S. Dumoulin
De heer D. Terpstra

 

Persbericht 3

Financieele dagblad 27 maart 2008

Patrick Cescau, topman van voedingsmiddelenconcern Unilever, heeft vorig jaar 4,061 miljoen euro gekregen. In vergelijking met 2006 is de Fransman er 1,121 miljoen euro op vooruit gegaan. Dat blijkt donderdag uit het jaarverslag van Unilever. Cescau dankt zijn hogere beloning aan een flink hogere korte termijn prestatiebeloning. In 2006 ontving hij nog 1,141 miljoen euro, dat liep in 2007 op naar 2,346 miljoen euro. De Fransman heeft ook nog een flink aandelenpakket, dat afhankelijk van wanneer de aandelen geďncasseerd worden, veel geld waard is.

 

Commentaar

Was je je grote woorden van mei 2003 vergeten, Doekle, toen de raad van commissarissen van Unilever deze loonsverhoging van 30% moest goedkeuren? Of maakte je je toen alweer over hele andere dingen druk? Terpstra past in het rijtje vakbondsbestuurders die er geen moeite mee hebben hun principes in te ruilen voor geld: Wim Kok, Johan Stekelenburg, Ella Vogelaar. Wat zij eerst veroordeelden, keuren zij zonder blikken of blozen goed. Zolang zij er zelf maar beter van worden. Doekle is een man van grote woorden en kleine, hele kleine daden.

CNV Vakcentrale - Postbus 2475 - 3500 GL Utrecht

Bezoekadres: CNV Vakcentrale - Tiberdreef 4 - 3561 GG Utrecht