DELFTSE BORRELPRAAT
home | mission statement | archief | contact |

zaterdag 22-12-2007 00h00

delft markt motor yamaha rolf clason delft cartoon motorclub harley parkinson


 De gemeente Delft verbiedt Rolf Clason nog langer zijn motor op de Markt te parkeren.

Clason schreef als volgt op zijn site http://www.rolfclason.net/columns.htm YAMAHA 3 december 2007 Door ziekte beweeg ik mij steeds moeilijker. Mijn motor is daarom een uitkomst: hij stelt mij in staat, overal te komen. Overal? Ja, dat kn wel, maar het mg niet. Het autoluw staat immers alleen fietsers toe (en bromfietsers op de Oude Langendijk), en autos worden alleen voor speciale doeleinden door de pollers gelaten. Persoonlijk betreur ik het dat ik zodoende beperkt ben in mijn bewegingsvrijheid, maar ja, het ziektebeeld is waarschijnlijk nog niet zo ver ontwikkeld dat ik een indicatie kan krijgen voor een invalidenvoertuig (waar ik overigens ook nog helemaal niet in wil rijden). Voorlopig doe ik het zo: stapvoets naar een plek waar niemand er last van heeft. Dat doen overigens meer motorbezitters: ga maar eens kijken op de Wijnhaven en de Boterbrug). Hopelijk hanteren de opsporingsambtenaren het opportuniteitsbeginsel en laten zij het handjevol motorrijders, dat zich keurig gedraagt, ongemoeid. Zoniet, dan zal ik een andere oplossing moeten kiezen. Het zal zich trouwens vanzelf oplossen: motorrijden zal op den duur lichamelijk onmogelijk worden en dan zal ik voor de Yamaha een koper moeten zoeken. 13 december 2007 brief van de gemeente aan Clason: Geachte heer Clason, Het centrum van de binnenstad van de gemeente Delft is autoluw-plus. Dit betekent dat dit gebied niet voor motorvoertuigen toegankelijk is. Alleen voor het laden en lossen van goederen van enige omvang of van enig gewicht en voor het laten in- of uitstappen van personen is toegang door middel van een ontheffing mogelijk. Deze ontheffing is te verkrijgen bij de communicatiepaal naast de beweegbare poller. De ontheffing is een half uur geldig. Binnen deze tijd moet u het gebied weer verlaten hebben. Tijdens uw aanwezigheid is het parkeren van het motorvoertuig niet toegestaan. Kortgeleden is geconstateerd dat uw motor geruime tijd in het autoluw-plus gebied voor het stadhuis geparkeerd stond. Zoals hiervoor al aangegeven, is dit niet toegestaan. Wel kunt u uw motor in de binnenstad buiten het autoluw-plus gebied op een parkeerplaats voor bezoekers of op een parkeerplaats voor motoren in een parkeergarage parkeren. Het gebruik van motoren neemt toe. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om aan de rand van het autoluw-plus gebied speciale parkeerplaatsen voor motoren aangelegd kunnen worden. Met vriendelijke groet, ... sectorhoofd Toezicht Openbare Ruimte.