PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl

Archief - Overzicht van de voorgaande publicaties per maand gerangschiktmaandag 17-07-2006 00h30
Wat schrijven de Delftse raadsleden en anderen
door: Nico Vesseur, Stadskrant Delft 17 juli 2006


"Referendum? Politiek laat zich kaas van brood eten"

Frank Bazelmans: "Als IKEA wil uitbreiden en een pand ernaast wil bouwen,
Gaan we daar dan een referendum overhouden? Ik zie wat dat betreftgeen verschil 
met de uitbreidingsplannen van camping Delftse Hout. 
Dit is ook een initiatief van een individuele ondernemer.
Daar moeten we met een referendum niet in gaan scheidsrechteren. 
Dat moeten we aan de politiek overlaten. 
Die betalen we daar voor. 
Van de politiek mogen we eisen dat ze een knoop doorhakt, na afweging van 
alle belangen en na onderzoek hoe aan die belangen tegemoet kan worden gekomen.
Er zijn nu twee mogelijkheden: of het gemeentebestuur verschuilt zich achter 
het referendum en daarmee loopt het weg voor zijn verantwoordelijkheid,
of het bestuur komt tot de conclusie dat de referendumverordening gerepareerd moet worden,
om te voorkomen dat het zich in de toekomst weer de kaas van het brood laat eten." 

"Overbrugt het referendum de kloof tussen burger en politiek? 
Nou, dit referendum is de burger raadplegen op postzegelniveau. 
Dit leidt alleen maar tot verdere versnippering van de besluitvorming.
Terwijl we allemaal de mond vol hebben van een mondiale samenleving.
Nou, dat kan ik moeilijk met elkaar rijmen. 
Er zijn betere manieren om de kloof tussen de burger en politiek te slechten:
zorg voor een betere dienstverlening - zorg voor een schone stad en 
geef ondernemers helderheid en duidelijkheid over wat wel en niet kan.
Daarmee dichtje de kloof. 
En wat dat betreft kan de gemeente daar nog veel winst halen.
Een referendum of een volksraadpleging is prima voor zaken die de hele stad raken.
Zoals bijvoorbeeld bij de EZH-campagne is gebeurd, prima.
Maar niet voor een individueel ondernemersinitiatief. 
De burger moet zich daar ook niet voor laten lenen."

"Initiatiefrijke ondernemecs moet je als gemeente faciliteren we moeten zuinig op hen zijn.
Als je dat niet doet, wordt Delft een slaapstad. 
Met een referendum weet je als ondernemer niet 
waar je aan toe bent en hoe lang die onzekerheid duurt. 
Terwijl het plan van de campinghouder ertoe kan leiden dat de Delftse Hout 
een paar maanden per jaar beter wordt gebruikt dan nu.
Ik geloof er niets van dat meer campinggasten zorgen voor overlast.
Meer verblijfsrecreatie kan juist zorgen voor een levendigere binnenstad dan nu.
En als de hondenbezitters hun hondenstrand in de Delftse Hout willen blijven gebruiken,
dan zijn zij, de gemeente en de campingbaas mans genoeg om dat samen te regelen." 

"Er zijn in onze samenleving genoeg manieren om op te komen voor je belangen.
Via overleg, via inspraakbijeenkomsten en -termijnen, via politieke partijen, via bezwaarprocedures.
Als je je belangen wilt verdedigen, gebruik je die middelen.
Maar als je je gelijk er doorheen wilt drukken, vraag je een referendum aan.
En speelje in op emoties door de kap van zo'n honderd bomen te benadrukken - 
terwijl deze bomenkap ruim wordt gecompenseerd."
Frank Bazelmans is voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Delft
POLITIEKDELFT.NL ..... een vertrouwensprodukt
POLITIEKDELFT.NL ..... wij schrijven wat we horen ...
POLITIEKDELFT.NL ..... wij maken zichtbaar wat we zien ...
POLITIEKDELFT.NL ..... voor betrouwbaar en eerlijk politiek nieuws


    PolitiekDelft.nl streeft naar onafhankelijk en objectief nieuwsverslag van het gebeuren in de Delftse politiek
          PolitiekDelft.nl is een orgaan van de Stichting Prodeo Advies Delft KvK Delft nr. 27173695

Reacties naar: redactie@politiekdelft.nl