logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


dinsdag | 10 mei 2011 | 13:30 |
BAS DRUK MET ZIJN EIGEN BELANGEN
Hoe kom ik zelf in Brussel? Bas Verkerk zijn kennis over kenniseconomie slaat de plank grotendeels mis. Lees eens "Innovatie in Europa blijft achter" met verwijzing naar een rapport van Ernst & Young
hfvh

delft bas_verkerk_sk_20110506.jpg

Delft telt mee in Europa
‘Europa belangrijk voor kenniseconomie’

Dat Europa belangrijk is voor Nederland staat buiten kijf. Maar hoe belangrijk is Europa voor Delft? En wat betekent Delft voor Europa? Heel veel, vindt burgemeester Bas Verkerk. ‘Europa is niet meer weg te denken.’

Een belangrijk speerpunt voor Delft in de komende jaren is het ontwikkelen van de kenniseconomie. Op Europees niveau is dat niet anders, vertelt Bas Verkerk.
“De Europese Unie beweegt van een landbouwgesubsidieerde bureaucratie naar een moderne kenniseconomie, waarin stedelijke gebieden goed kunnen gedijen. Om een duurzame kenniseconomie te worden, die met uitvindingen en creativiteit producten en diensten maakt die beter zijn dan die in landen als India en Brazilië, moet je Europees denken. Dat betekent dat Delft zich moet bewegen in Europese circuits. Lobbyen om het beleid in Brussel te beďnvloeden en netwerken. Maar we moeten ook precies weten wat er in Den Haag speelt. Daar maak ik me sterk voor. Delft heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot het hart van de Europese innovatieregio Rotterdam- Delft-Leiden. Samenwerken is daarom belangrijk om onze positie als kennisstad te versterken. Met de kennispartners in de stad én met Den Haag en Rotterdam.”

Concurreren
Delft profiteert van Europa. Met Europees geld kunnen we innovatieve energiebesparingsmaatregelen ontwikkelen en invoeren, jonge technostarters op weg helpen en het behoud van monumenten en cultureel erfgoed op een hoger plan tillen. Omgekeerd is Delft van belang voor Europa. Verkerk: “Kijk naar onze universiteit. De grootste van Nederland. En op internationaal niveau geniet de TU Delft hoog aanzien. Daarnaast is de TU één van onze belangrijkste werkgevers. Daardoor is Delft concurrerend als het gaat om het aantrekken van studenten, docenten en wetenschappers. We trekken fondsen aan om baanbrekend en innovatief onderzoek te doen. Verder kunnen we hier bogen op internationaal georiënteerde kennisbedrijven als TNO en Deltares. En de biobased ontwikkeling op het DSM-terrein. Die zijn van grote betekenis voor Europa. We hebben in Rijswijk een Shell-laboratorium en niet te vergeten het EPO (European Patent Office).”
Voor kennisintensieve bedrijven en instituten als de TU, TNO en Deltares moet Delft een goed gastheer en partner zijn, vindt Verkerk. “Alleen dán kun je kennis en wetenschap omzetten in banen, een goede economie en koopkracht voor de Delftenaren.”

Verwantschap
Europa is niet meer weg te denken, zegt Verkerk. “Europa is het leef- en werkgebied van de moderne Europeaan. Je kunt de wereld niet meer beperken tot de stad waarin je woont en het land waarin je leeft. Je moet Europees denken om op economisch en cultureel mee te kunnen blijven doen. Tussen de landen van de Europese Unie is een sterke culturele verwantschap. Europeanen hechten sterk aan sociale cohesie en collectiviteit. Aan individualisme en individuele vrijheden. Die waarden verschillen van de Amerikaanse en Aziatische landen. En natuurlijk zijn niet alle Europeanen uit hetzelfde hout gesneden. Kijk eens naar Midden- en Oost-Europese landen, waar kernwaarden als respect voor elkaar, zorg voor ouderen, leergierigheid en werklust veel sterker zijn dan bij ons. Die landen houden ons op dat gebied een spiegel voor. Het is goed te zien hoe landen als Tsjechië, Polen en Estland zich op cultureel en economisch gebied optrekken aan Europa. Het zijn voor ons ook nieuwe afzetgebieden. Dankzij de Europese markt en de euro kunnen onze bedrijven produceren en verkopen. En zeg nou zelf. Is het geen heerlijk gezicht als je op weg naar je vakantieadres in Frankrijk een tankwagen van Van der Lee ziet rijden? Daar word ík nou blij van.”

Stadskrant Delft 6 mei 2011
Door Tineke Pauw