logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


maandag | 13 juni 2011 | 13:15 |
GESPLETEN CDA ZWIJGT
From: arie maarten van der veen
Sent: Monday, June 13, 2011 12:38 PM
To: michiel.simons@hetnet.nl ; w.j.kolkert@kolkert.com
Cc: rvwoudenberg@casema.nl ; prodeo@ziggo.nl ; aad van tongeren ; j.h.vanoort@casema.nl ; Chris van Wijk
Subject: Fwd: CDA-brief 13 06 2011

Brief aan het CDA-bestuur inzake de ledenvergadering en het beoogde vertrek van Kolkert, Junius en van Woudenberg. gr vdV

Mr.drs.A.M.van der Veen
Wijnhaven 14a
2611 CR Delft

Delft, 14 juni 2011
Aan de secretaris van het CDA-Delft,

Beste Michiel,

Woensdag 8 juni j.l. heeft het CDA in Delft vergaderd. Als lid ben ik benieuwd te vernemen wat de conclusies en uitspraken van deze vergadering zijn. Helaas staat er niets op de site en ik zelf werd niet toegelaten. Inmiddels zie ik dat Jeroen van Oort zich profileert als christen-democraat en dat het CDA stil is. Ook zie ik op Politiek Delft dat er al geschreven wordt over een nieuw CDA en dat de positie van wethouder Junius in het geding is, nu blijkt dat haar Nieuwe Kantoor vooral gebakken lucht is.

Ik houd onverkort vast aan mijn moties die ik via Pol Delft heb gepubliceerd en persoonlijk aan de voorzitter heb gestuurd ter agendering. Ook de volmachten waarover ik beschik houd ik gereed. Ik ga overleggen met de leden zelf een vergadering te beleggen, als er geen acties van het bestuur komen.

Ten aanzien van het weigeren van toegang wacht ik een besluit van het bestuur af. Ik zal dit doorsturen aan het landelijk bureau en zo nodig de volgende keer via een kort geding toegang eisen.

Nogmaals, ik roep de CDA fractie op een stokje te steken voor het onzalige HNK en Junius een halt te roepen. Intussen steun ik ons lid Van Oort in zijn strijd voor waarheid en gerechtigheid in het gemeentebestuur.

Een wethouder en fractie, die het Glazen Huis steunen en daarmee de kerk bedreigen, die de boogbruggen afwijzen en daarmee de samenleving van zich vervreemden en tenslotte de stad en de partij met list en bedrog rond HNK tot de bedelstaf brengen dienen tot de orde geroepen te worden.

Daarom uiterlijk binnen een maand een ledenvergadering, anders doen Leo Vijverberg, Hamilcar Knops, Chris van Wijk, Jeroen van Oort e.a. het zelf wel.

Een afschrift deze aan de fractie, het landelijk bestuur en aan mijn perscontacten.

Vriendelijke Groet,

mr.drs AM. van der Veen