logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


woensdag | 6 oktober 2010 | 20:30 |

PROF MUSTER BERICHT:


OMDAT de PERS niet in Kunst-SprookjesMusea is geintresseert , misschien wel in >>>SINCE Press ias not intrested in this Scoop-TOPIC,

WetenschapsPagina Nieuws>>Groene-WIND-ENERGIE hoeft NIET duurder te zijn dan KERNeregie  te zijn.(- Toepassing-.)

ABOUT: ' Wind-driven Roof-ventilators as low-current turbines. De vergeten wind-pionier

Charles Brush ( 1849 - 1929.)Oprichter van GENERAL-  ELECTRIC ontwierp een windturbine met 114 kleine schoepen voor 12 Kw in 1888

Hij verlichtte er 2 Straten mee in Cleveland Ohio. Dew Olivier, ontwierp in 1920 een Wind-turbo generator Blunderbuss, voor Plezierjachten en Zeilschepen.

Simon Stevin ontwierp voor de Delftse Burgemeester Catz-de-Groot(=Vader v.'HUGO') een 'Delftse' Tjasker(=Spinnekop") (> Octrooi 1589.)

Dit is een moeras droogmaler die kleine hoeveelheden water 5m hoog oppompt( de Stoommachine pompte wel veel water maar 3 m.hoog.)

De toepassing van een dynamo voor 12/20-Volt aan een ( Kleine-)wind-turbine is een Gat in de Markt zonder Octrooi, TU-Delft " Sla Uw Slag!"

 

LOF  op  de  DUURZAAMHEID: WORDT  ECO- ZWAKSTROOM de WERELD- ENERGIE - OPLOSSING ?

MINI  = Dak-  WIND MOLEN

Fabrikanten propageren de" Motorloze windgedreven Ontluchting-Aspirator maar de( gelijktijdige!) toepassing als Dynamo is hun onbekend.

De Mini-windmolen(= Airborne Wind-ventilator" of Aspirator ( met 50 cm doorsnede.)is een 'zilveren doos; als wasem-kap op Pakhuizen.

als -ongebruikelijke- verticale-as windgenerators zoals het systeem Savonius/ Giro/ Heliacal-twist= Darrieus -Wind-generator,

en de Energy-Ball.  zij Produceren 1/20-ste van de energie-rendement van Windmolens met Rotor-blad-doorsnede van 30 m.

Maar men vergeet dat de 20 maal grotere rendement van de Torenmolen moet worden gedeeld door XX afnemers!

Men spreekt negatief over( Horizontale-As-) Mini Windmolens in stedelijke gebieden maar de verticale-as-mini-Turbo-wind-molen

genereerd dus 1/20 van wat een grotere molen produceerd, de netto obrengst is dus hetzelfde voor slechts 1/20e v/d Prijs!

 

De" Aspirator" wordt ook Ecovent of Rotorvent genoemd, wordt gebruikt als keuken/pakhuis wasem-afzuiger

maar de toepasing als stroomgenerator en als warmtewisselaar en voor watertransport is men vergeten.

de water-ophef/ Siphon-hoogte is  6 a 10 m . het is dus een potentiele electr. hulpbron voor arme landen.

 

Kleinschalige mogelijkheden voor (Wind- Dynamo-)energie-opwekkimng zijn:

1. als inbouw-bolletje in Zaklamp of Radio/digi TV op winderige plaatsen Oplading v. Scheeps-Dynamo's

 

2. als auto/motorkoeler/ Busverlichting; Navigatielicht voor Vliegveld of Haven ( Boeien-)bebakening!

 

3. Als vervanger van uitgeschakelde Zonne-Panelen op Ruimte-Satellieten( geschreven naar:" www.Nasa.govt"( Geen    antwoord.) De Zonnewind is natuurlijk  electro-magnetishe hitte: een zonnewindmolen is half zwart half wit !

 

4 in een waterval of bergbeek-stroom, of in  locaties, waar geen electriciteitsnet is, kan de Aspirator als waterrad dienen

 

5. in al deze toepassingen kan de -opgewekte Wind-turbine-Zwakstroom.)zwakstroom(LED-) navigatie-lichten laten branden !

 

Gespreksonderwerp/ SUBJECT Betreft: DUURZAMER  leven: dmv. Zwakstroom,

Is ECO-zwakstroom, een wereld-energie-oplossing ?            Delft, TU-Delft, dd 17-09-2010

 

LOF op de DUURZAAMHEID " een on-ontdekt GAT in de Duurzame energie markt ?

Is ( bijna Gratis-)duurzame energie-opwekking mogelijk dd gewone keuken-Dak- ventilator ?

Duurzame energie-opwekking door gewone damp-ventilators is dat mogelijk? Natuurliojk alles kan.

Voor ventilatie van keukens en badkamers gebruikt de Nieuwbouw door wind aangedreven ventilators( dmv onderdruk.)

(  De metaal-schittering schijnt Duiven en Meeuwen van Luchthavens af te schrikken, terwijl Eksters hun vogelnesten leeghalen.)
> > > >

OMSCHRIJVING:  Fundamentele ecologie/ Natuurkunde,

U kent dat wel, op een zonnige, bijna windstille dag , de 'hinderlijke' schittering van tien  roterende UIENBOLLEN aan de horizon. !

Vaak nog op een metalen pijp, van 2 meter boven  badkamers in nieuwbouwwijken en pleziervaart-schepen.

De meeste europese-wind-giek ventilator verkopers, zijn licentiehouders van een indiase of Chinese fabrikant

 

Deze ZAAK blijft dus een " OPEN - DOSSIER "?

In hun catalogus/ modellen brochure staan geen verwijzingen voor gebruik als DYNAMO/ stroom-producent en dat is vreemd..

Daarom heb ik de grootste indiase en chinese Air-Vent manufacturers/fabrikanten aangeschreven voor de "electrificatie-Specificaties" .

Die bestaan dus niet ! Maar de TU-Delft kan hier ook zijn stempel opzetten, De Decaan Bouwkunde wilde dit aspect " Openlaten"

 

Dit PROJECT wil onderzoeken of de wind-gedreven luchtventilatoren tegelijkertijd ook  stroom voor 20 Volt kunnen produceren.

waarmee dan de Opslag en Werklokalen alsmede de Keuken en Badkamer verlicht kunnen worden.door trek op capilaire Termiek !

Tropische Vacantie-oorden kennen vaak Passaatwinden, ook in industriesteden ontstaat door luchtdruk onstabiele luchtverplaatsingen.

 

TJASKER moeras drainage molen" Spinnekop "

De Hollandse ingenieur Simon Stevin  ontwierp al rond 1600( Octrooi 1589.) een eenvoudige kleine windmolen(= de WIP-)Molen voor polderontwatering

dit was een 5 meter lange schuingeplaatste houten Paal met een Archimedes-schoeprad alles van lichtgewicht materiaal.

Bij windsnelheden van onder de 2 Km/u werkten de GROTE Windmolens van " Leeghwater" niet, de kleine Wipmolen had 50% capaciteit

 

Voor een, GROTE windmolen zouden 2 kleine WIP-molens,-dus-  de zelfde capaciteit/ hoeveelheid water kunnen verplaatsen.

Een Aspirator-turbine met een -plastic- Archimedes-schroef, moet het werk van een gemotoriseerde collega kunnen vervangen.

In de practijk zal, bij een oneven-torsie-belasting,  een olie-ring boven een kogellager-ring zijn te preferen( = een Luxe-probleem ?)

 

Voor tien Grote molens had men met twintig kleine Wipmolens de Haarlemmermeer ook 'droogh' kunnen malen, want de siphon-hoogte

van de kleine Wind-Wip-Molen was 5 m.

bovendien kon men met Grote molens graan-malen, met de Kleine Wipmolen ( Tjasker/ Spin.)alleen het water verplaatsen..

Daar kwam nog bij dat dd. Snelheid van Wipmolens bij ( Storm-)Wind boven 10 Km p/u.. de Molen letterlijk" de lucht in vloog "

Vergelijken wij de rotatie-as-snelheid van een Windgedreven keukenventilator met die van de 30m hoge Betontoren Molens, dan blijkt die nagenoeg dezelfde te zijn.  En bij electriciteits-productie is niet de as- DOORSNEDE van belang, maar de rotatie-snelheid.

 

CONCLUSIE:

Deze zilveren UIENBOL, ook wel Aspirator/ windturbine genoemd werkt op windsnelheden van onder de 2 Km, waarbij de

huidige Windturbine-Molens op 30 meter hoge beton-torens stil blijven staan.  Alleen een Darrieus-Windmolen is dan nog rendabel.

men kan er water mee oppompen in een metalen leiding of tuinslang, tot 10m.hoogte ook weer intressant voor utiliteitsbouw( india/Iran.)

 

SUGGESTIE: op toepassings Octrooi: voor de TU-Delft.

Als men de Drie-molenwieken van de  30m hoge betontoren-molens,  aan zeekusten, verwijderdt en er TIEN  Keukenventilators van 25 cm doorsnede voor terug zet is de Stroom-productie hetzelfde als met de duurdere GROTE-Rotor.( Fabriekskosten: 50-Euro per Stuk.)

Maar,  hier komt de Wind/snelheids (=Kinetische-)Dynamiek om de hoek kijken. Kan de Aspirator-ventilator de ring- torsie-aan ?

De rotatiesnelheid van de'Zilveren-UIENBOL, boven de 10 Km kan het ding losscheuren en lanceren.Behalve bij de 50 cm-Doorsnede!)

Men zou natuurlijk -steviger-Aspiratie-Ventilators van -100 cm -draagring-diameter kunnen inzetten, maar die bestaan niet !

Daarvoor moeten ontwerptekeningen en berekeningen gemaakt worden, en wie is daartoe uitgerust ? Niet de chinese fabriek.\

Wil de dellftse technische Universiteit de Octrooirechten op deze nieuwe toepassing verwerven , dan zal  de Rector Magnificus toch het

Groene(-Led-) licht moeten geven tot een dd Universiteit ge-entamineerde-promotie-onderzoek. Of dit advies i/d Wind slaan !

 

Het gebruik van goedkope(re) wind-energie voor  trapsgewijze bevloeiing van 50-tot-500cm hoger gelegen rijstvelden ipv met Shaduf,

door windgedreven Aspirator-Turbines( zeg maar:" Zilveren Uienbollen".)en voor nachtverlichting/ Tv en Laptops is mogelijk.

De manier van energie-opslag door ion-accuus is optioneel.. Darrieus-windgenerator werd  gepromoot: ieder huis moest er een hebben

Maar de kleinste en goedkoopste Darrieus-Rotor kostte toch nog 2.000 Euro. De Zilveren Uienbol-stroom, kost een tiende daarvan.

 

Zoals U uit het voorgaande kunt opmerken, ik ben geen technicus, door Alzheimer moest ik in 1977 mijn Achitect-.Studie opgeven

Maar soms heeft een  buitenstaander een duidelijker kij op technische toepassingsmogelijkheden dan de Fabrikant zelf.

Over mijn rug staan al 6(Eerste-jaars)/chinese!)Bouwkunde-Studenten mee te lezen die een Foto-Kopie van deze brief wilden hebben

Volgens hen kan iedereen zonder onderzoek van een Windturbine (of windmeter op plezierboot!)een ( zwak-)Stroomgenerator maken

 

Het Idee( van Ingenieur Simon-Stevin uit 1589 een kleine-water-wipmolen op bijna verticale as.)

is dus niet nieuw maar wordt alleen niet toegepast.  De Striptekenaar v/d SF-Strip "Yoko-Tsuno"

m. Rogier LeLoup heeft 40 jaar terug in zijn Album " De Drie Zonnen vanPlaneet Vinea "  Horizontaal roterende zwakstroom-windmolens getekend in( chinese-) Deltavliegers, omdat het op deMaan en Mars ALTIJD waait is de energievoorziening NIET van de ZON afhankelijk

Momenteel gebruikt men dit Idee om Olietankers met een Deltavleugel waarin stroomgeneatoten voort te trekken(=Kabeltorsie probleem!)

Ook de LADDER-Generator van Prof. dr. Wubbo Ockels had dat ( voorspelbare !) lossedraad Torsie-probleem.

 

ANECDOTE: in de Avonturen-TV-serie" Xenia/ Hercules" heeft een Zakenman de applicatie: " Pols-Horloge/ zonnewijzer" uitgevonden "

Hier suggereer ik Serendipity: de toepassing van de Windafzuig-Mini-windturbine als s( zwak-)troomgenerator ( 12 tot 20 volt.)

ipv de Maxi-Wind-Turbine en hoop dat" Wie Wind zaait, Storm zal oogsten "

Zodat ik die rotor-Kat niet meer in het donker hoef te knijpen.

 

Hoogachtend,

' Prof ' MUSTER, Curator( -Nieuw-) " Phantasy-ART-MUSEUM " Flying-Elephant " /discoverer, of Atlantis in Aden.

Het staat elke zelfwerkzame student toe, voortaan ENECO te groeten, en zijn electr.rekening in een" Zilveren-UienBOL" te beleggen
> > > >  

Disclaimer,  Dhr. ' Prof ' Muster, hoopt met deze " LOF  o/d DUURZAAMHEID " geen zakelijke belangen v.Derden te schaden !