logo politiek delft
home|mission statement|archief|links|contact|english|GR2010|


maandag | 15 november 2010 | 00:00 |
AAD BONTHUIS: METAFORMOSE JP DE WIT
delft jp_de_wit_krijstreep_bankdirecteursjasje.jpg
Fractevoorzitter Jan Peter de Wit van Leefbaar Delft
keurig in een modern krijtstreep directiecostuum.

Stemming Begroting 2011

Het is donderdag 4 november. De leden van de Delftse Gemeenteraad mogen ’s avonds in vergadering hun stem uitbrengen over de voorstellen van het College voor de Begroting van 2011.

Er is al een aantal commissievergaderingen aan vooraf gegaan en er ligt een groot aantal moties en voorgestelde wijzigingen. Ik ga kijken via de site op internet. Dat is leuk en het is opmerkelijk dat de Gemeente hieraan niet meer aandacht besteedt om de burgers attent te maken op die mogelijkheid. Vooraf twee opvallende zaken als men thuis het beeld van de Raadszaal kan zien en horen.

Jan Peter de Wit heeft een metamorfose ondergaan voor wat betreft zijn kleding (zwart streepjespak, overhemd en stropdas). Bas Verkerk heeft de getalsverhoudingen in de Raad goed in zijn hoofd, want bij de stemmingen kan hij bij de uitslag met een glimlach snel mededelen, dat de aangegeven combinatie van fracties geen meerderheid heeft. Overigens maakt de kleding van De Wit totaal geen indruk op Verkerk, want De Wit krijgt van Verkerk slechts zelden de gelegenheid zijn zinnen uit te spreken. Een vooroordeel dat wel degelijk opvalt ten opzichte van andere Raadsleden.

Voorafgaande aan de stemming proberen de wethouders hun beleid te verdedigen. De onderlinge afspraak om dit zo kort mogelijk te doen, met zo gering mogelijke argumentatie en motivatie, komt goed uit de verf bij alle vijf de regenten. Echter wethouder Junius (CDA) spant de kroon. Ondanks dat zij weet dat de Raad de brief van het College over het nieuwe Stadskantoor gaat bespreken in de commissievergadering op donderdag 11 november, een actie als gevolg van de behandeling van het bestuursprogramma tijdens de Raadsvergadering van 14 oktober, bleek het College op 12 oktober al een beslissing te hebben genomen. De wethouder verzuimde dit tijdens de Raadsvergadering van 14 oktober aan de Raad te vertellen. Sommige Raadsleden voelden zich na de brief van het College over dit onderwerp, in mijn ogen terecht, belazerd.

Over de bezuinigingen op Cultuur geen enkele verdediging. Het DOK en Theater de Veste moeten deze bezuinigingen gewoon ophoesten. Of dit mogelijk is, zal mevrouw Junius nog wel eens met de directeuren van DOK en het theater bespreken, maar ondertussen heeft de directeur van het theater reeds in het openbaar gebracht, dat het theater wellicht drie dagen per week moet worden gesloten. De verloedering van het culturele leven in Delft in het algemeen en in het bijzonder bij DOK en De Veste vindt zijn oorsprong bij de gedachten van dit College, waarbij ik nu reeds mevrouw Junius aanspreek op haar beleid en waarbij ik haar verantwoordelijk stel voor eventuele sluitingen in de toekomst.

Voor de goede orde: de Juniusstraat in Delft is niet naar haar vernoemd, anders zou deze moeten worden gesloten. Of zou zij ook hier haar eigen oplossing verzinnen en er, volgens bovenstaand beleid, éénrichtingsverkeer instellen?

Aad Bonthuis, Delft